Schoolteam CBS De Goede Herder


Als schoolteam van CBS De Goede Herder dragen we samen bij aan het leerproces van de kinderen. Dat doen we vanuit overtuiging en met veel inzet en enthousiasme.  Ons onderwijs staat open voor vernieuwing en heeft een positieve uitstraling. De naam van onze school is kenmerkend voor onze identiteit; we willen in ons onderwijs de kinderen leren dat Jezus als de Goede Herder ons liefheeft en dat wij Hem mogen volgen. We willen dat als schoolteam vanuit overtuiging en met enthousiasme uitdragen in ons onderwijs.  Bijbelgetrouw onderwijs, goede zorg voor alle kinderen en een open communicatie zijn kenmerkend op onze school.