TSO, continurooster en Kinderopvang


Op CBS De Goede Herder houden wij een continurooster aan. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De schooltijden zijn als volgt:

maandagmorgen:           08.30 – 12.15 uur  maandagmiddag:     12:45 – 14.30 uur

dinsdagmorgen:              08.30 – 12.15 uur  dinsdagmiddag:         12.45 – 14.30 uur

woensdagmorgen:         08.30 – 12.30 uur

donderdagmorgen:        08.30 – 12.15 uur  donderdagmiddag:   12.45 – 14.30 uur

vrijdagmorgen: 08.30 – 12.30 uur

De middagpauze wordt in twee delen gehouden. Elke groep eet samen met de leerkracht, daarna gaat de groep een half uur naar buiten onder toezicht van de TSO-ers.

Het bestuur draagt zorg voor de voor- en naschoolse opvang. Er is een overeenkomst gesloten met KOM. KOM kinderopvang heeft al ruim 30 jaar ervaring en biedt flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. KOM verwelkomt graag uw baby, peuter en/of schoolkind bij het Kinderdagverblijf, de Peuterspeelzaal of op de BSO.

De Buitenschoolse opvang de KOM-OP is gevestigd aan de Fazantenstraat 7. Heeft u alleen af en toe BSO opvang nodig, tijdens vakanties of studiedagen? Ook dat is mogelijk.

KOM biedt ook opvang voor uw baby of peuter vanaf 3 maanden. KOM heeft daarvoor een lokaal in ons schoolgebouw in gebruik. Aangezien er daardoor met onze school heel goed samengewerkt wordt, raakt uw kind vanaf 2 jaar al vertrouwd met een veilige plek voordat hij of zij start op de basisschool. De overgang van peuterspeelzaal naar groep 1 verloopt nog soepeler.

Wenst u gebruik te maken van opvang, dan kunt u met KOM contact opnemen. Het telefoonnummer is 0578-569960. www.komkinderopvang.nl

Wat is IJsselrijk Kinderopvang?

IJsselrijk Kinderopvang heeft dezelfde bestuurder en Raad van Toezicht als de Scholengroep IJsselrijk. Op sommige scholen is er ook peuter-, kinder- of buitenschoolse opvang. Wanneer dat van IJsselrijk Kinderopvang is, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt binnen de school. Eigenlijk doen de medewerkers alsof ze één team zijn. Wij vinden dat dat beter is voor ons onderwijs aan de kinderen. Maar zoals gezegd, op onze school wordt de Kinderopvang uitgevoerd door KOM.