TSO, continurooster en Kinderopvang


Op CBS De Goede Herder houden wij een continurooster aan. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De schooltijden zijn als volgt:

maandagmorgen:           08.30 – 12.15 uur  maandagmiddag:     12:45 – 14.30 uur

dinsdagmorgen:              08.30 – 12.15 uur  dinsdagmiddag:         12.45 – 14.30 uur

woensdagmorgen:         08.30 – 12.30 uur

donderdagmorgen:        08.30 – 12.15 uur  donderdagmiddag:   12.45 – 14.30 uur

vrijdagmorgen: 08.30 – 12.30 uur

De middagpauze wordt in twee delen gehouden. Elke groep eet samen met de leerkracht, daarna gaat de groep een half uur naar buiten onder toezicht van de TSO-ers.

Het bestuur draagt zorg voor de voor- en naschoolse opvang. Er is een overeenkomst gesloten met KOM. KOM kinderopvang heeft al ruim 30 jaar ervaring en biedt flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. KOM verwelkomt graag uw baby, peuter en/of schoolkind bij het Kinderdagverblijf, de Peuterspeelzaal of op de BSO.

De Buitenschoolse opvang de KOM-OP is gevestigd aan de Fazantenstraat 7. Heeft u alleen af en toe BSO opvang nodig, tijdens vakanties of studiedagen? Ook dat is mogelijk.

KOM biedt ook opvang voor uw baby of peuter vanaf 3 maanden. KOM heeft daarvoor een lokaal in ons schoolgebouw in gebruik. Aangezien er daardoor met onze school heel goed samengewerkt wordt, raakt uw kind vanaf 2 jaar al vertrouwd met een veilige plek voordat hij of zij start op de basisschool. De overgang van peuterspeelzaal naar groep 1 verloopt nog soepeler.

Wenst u gebruik te maken van opvang, dan kunt u met KOM contact opnemen. Het telefoonnummer is 0578-569960. www.komkinderopvang.nl