Medezeggenschap


Medezeggenschap 

Wat is een MR, GMR?

Elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. De Raad bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten. Het bestuur vraagt aan de Raad advies of instemming op bijvoorbeeld de begroting, inzet van het personeel (formatieplan) en plannen die ouders, kinderen of personeel ‘raken’. De wet medezeggenschap scholen geeft aan waar er advies of instemming op is. De Raad mag ook zelf initiatieven nemen naar de bestuurder. Sommige verenigingen hebben twee of meer scholen. De wet zegt dan dat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) moet zijn. Wanneer er een GMR is, dan gaan zij over alles wat 2 of meer scholen van die vereniging “raakt”. Gaat het over 1 school, dan geeft de MR advies of instemming. Bij de MR en GMR zit de directeur namens de bestuurder aan tafel. De ouders en leerkrachten zitten er zonder last en/of ruggespraak; dit betekent dat ze zelf de besluiten moeten nemen en zich niet mogen laten beïnvloeden. Wanneer ze dat verstandig vinden, of wanneer de wet dat zegt, kan er een raadpleging plaatsvinden. Dan wordt er gevraagd om de mening van alle leerkrachten en/of ouders. Dat kan soms helpen om een beter besluit te nemen.

En de BBMR?

Omdat IJsselrijk bestaat uit een heel aantal verengingen wil je ook gebruik maken van het ‘samen sterk’ zijn.  Daarom is er afgesproken dat al het beleid wat voor alle scholen geldt door de Bovenbestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) wordt bekeken om advies of instemming over te geven. De bestuurder zit zelf aan tafel met de BBMR. De BBMR bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten die bepaalde gebieden (bijvoorbeeld Kampen) vertegenwoordigen. Ze komen uit een gebied met meerdere scholen van IJsselrijk; daar hebben ze contact mee. Ze zitten er niet namens die scholen. Want ook de BBMR zit er zonder last en/of ruggespraak.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeelsleden en heeft een adviserende en/of een beslissende rol in beleidszaken.  

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen; de personeelsgeleding door het personeel.  
 
De MR van de Goede Herderschool bestaat uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding:  Jolien Striker, Gerjon Zwerus

Personeelsgeleding: 
- Carolien Veldkamp 
- Petra Lugthart 

Zie onze informatiefolder voor meer informatie over de MR. 

Mocht u vragen hebben of zaken willen delen met de MR-leden, dan mag dit op dit moment, i.v.m. de corona-maatregelen, via de mail: mr.goedeherder@ijsselrijk.nl

Oudergeleding: gerjonzwerus@ijsselrijk.com en jolienstiker@ijsselrijk.nl
Personeelsgeleding: carolienveldkamp@ijsselrijk.nl en petralugthart@ijsselrijk.nl