Medezeggenschap


De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen; de personeelsgeleding door het personeel. De MR denkt mee met het bestuur van de school. De samenstelling en de werkwijze van de MR is geregeld in een reglement. De GMR bestaat uit afgevaardigden van CBS "De Goede Herder" en CBS "De Parel". 

Oudergeleding MR:

- Christine Rietberg

- Henriet Sellis

Personeelsgeleding MR:

- Carolien Veldkamp