Medezeggenschap


Medezeggenschap 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeelsleden en heeft een adviserende en/of een beslissende rol in beleidszaken.  

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen; de personeelsgeleding door het personeel.  
 
De MR van de Goede Herderschool bestaat uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding:  Jolien Striker, Gerjon Zwerus

Personeelsgeleding: 
- Carolien Veldkamp 
- Petra Lugthart 

Zie onze informatiefolder voor meer informatie over de MR. 

Mocht u vragen hebben of zaken willen delen met de MR-leden, dan mag dit op dit moment, i.v.m. de corona-maatregelen, via de mail: mr.goedeherder@ijsselrijk.nl

Oudergeleding: gerjonzwerus@ijsselrijk.com en jolienstiker@ijsselrijk.nl
Personeelsgeleding: carolienveldkamp@ijsselrijk.nl en petralugthart@ijsselrijk.nl