Groep 1/2/3


In groep 1/2/3 zitten 20 leerlingen. Wij hebben de beschikking over twee lokalen; een kleuterlokaal en een groep 3 lokaal.

De volgende juffen staan voor onze groep:

Maandagmorgen en -middag: Juf Berber en juf Annemarie
Dinsdagmorgen: Juf Berber en juf Annemarie
Dinsdagmiddag: Juf Berber
Woensdag: Juf Berber
Donderdagmorgen en -middag: Juf Mieke en juf Annemarie
Vrijdag: Juf Mieke en juf Annemarie.

We gaan er met elkaar een heel leuk jaar van maken!