Groep 1,2


Wij zijn groep 1,2  van Christelijke Basisschool ‘De Goede Herder’. Wij zijn een gezellige en superleuke klas. Juf Erna en juf Rianne zijn onze juffen.