Welkom in groep 4/5!


Wij zijn groep 4/5 van Christelijke Basisschool ‘De Goede Herder’. Wij zijn een gezellige en behulpzame klas waarin 12 jongens en 9 meisjes zitten. Juf Erna en Juf Carolien zijn onze juffen.

Wij vinden het belangrijk dat wij elkaar kunnen vertrouwen. Wij hebben aangegeven dat wij dit allemaal willen zijn, ook al kan het weleens mis gaan. Wij leren hoe je dan vanuit vertrouwen op elkaar kunt reageren.

Onze klas heeft als thema ‘Jungle’. Samen hebben wij als groepsnaam ‘Jungle Kids’ gekozen.
Onze leermuur gaat ook dit thema krijgen, bijvoorbeeld aapjes die omhoogklimmen om een doel te halen.
Kom gerust eens een kijkje nemen bij ons in de klas, dan kunt u/kun je het zien!